food

തലശ്ശേരീന്റെ ‘കോയിക്കാൽ’

തലശ്ശേരീന്റെ ‘കോയിക്കാൽ’

സുരഭി ശിവദാസ്  കണ്ണൂർ പഠിക്കാൻ പോയ ആങ്ങള എന്നും പറയാറുള്ള സാധനായിരുന്നു ഈ കോയിക്കാൽ. കോയിക്കാലിന്റേം കട്ടന്റേം ഗുണഗണങ്ങൾ വർണ്ണിച്ച്