കോഴിക്കോട്ന്ന് കുട്ടനാട്ടേക്ക്‌ 0 കി. മീ!

കേട്ടപ്പൊ ഒന്ന് പകച്ചു ല്ലേ!

എന്നാൽ കേട്ടത്‌ സത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ച്‌ പറഞ്ഞാലോ! ആകെ അങ്കലാപ്പിലായി ല്ലേ?

ന്നാ കേട്ടോളീ… കുട്ടനാടൻ രുചികൾ കോഴിക്കോട്ടേക്ക്‌ വിരുന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു. കുട്ടനാടൻ ഫൂഡ്‌ ഫെസ്റ്റ്‌ ആയി. കോഴിക്കോട്‌ കസ്റ്റംസ്‌ റോഡിലെ കിംഗ്സ്‌ ബേ (Kings Bay) സീ ഫുഡ്‌ റസ്റ്റോറന്റിലാണീ കിടിലൻ കുട്ടനാടൻ വിരുന്ന്. ഏപ്രിൽ 3 ന് ആരംഭിച്ച ഈ കുട്ടനാടൻ ഫുഡ്‌ ഫെസ്റ്റ്‌ ഈ വരുന്ന 8 ന് അവസാനിക്കും.

ഇതാ പറഞ്ഞെ കുട്ടനാടൻ രുചികളിലേക്കെത്താൻ കോഴിക്കോട്ടുകാർക്കിനി സീറോ കിലോമീറ്റേഴ്സ്‌ എന്ന്.

അപ്പൊ കുട്ടനാടൻ സ്പെഷ്യൽ മീൻ കറിയും വിഭവങ്ങളും തട്ടാൻ നേരെവിട്ടോ കിംഗ്സ്‌ ബേയിലേക്ക്‌…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *